Alapgyakorlatok

SHAO LIN JI BEN GONG SHI BA SHI – TIZENNYOLC ALAPMOZDULATOS GYAKORLAT

a_18_alapgyakorlat